CONCURS-MOSTRA DE TEATRE AMATEUR TOMÀS NOGUERAS DE LLINARS DEL VALLÈS

 

Llinars del Vallès és un poble que està estretament vinculat al Teatre Amateur. Té un important teixit cultural actualment en aquest àmbit i, el que és més important, històricament també l’ha tingut. Durant molts anys amb seu al Casal Parroquial de Llinars, el Sr. Tomàs Nogueras (18.12.1944 – 9.11.2018) va liderar la creació de molts grups de teatre amateur, la posada en escena de moltes produccions i més d’una vintena de mostres de Teatre Amateur. Amb la voluntat de recuperar aquest important bagatge immaterial i d’homenatjar la figura del Tomàs Nogueras, el Teatre Auditori de Llinars i l’Ajuntament de Llinars posen en marxa el CONCURS- MOSTRA TOMÀS NOGUERAS que es preveu de concurrència bianual.

 

 

BASES DEL I CONCURS-MOSTRA DE TEATRE AMATEUR

Les bases d'aquest concurs les podeu trobar i descarregar en el següent document PDF: